Aktuelt

FASTPRIS 10m3 CONTAINER KR.3990,- inkl.moms TIL OPPRYDDING I HUS, GARASJE og HAGE

Les mer

Storsekker Les mer

Her finner du oss

Trykk for større bilde

Spesialavfall

Spesialavfall

 • Farlig avfall som: olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, fugepatroner, andre kjemikalier, væsker og stoffer
 • Sprøyter og annet medisinsk avfall
 • Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer
 • Blybatterier
 • Bildekk (leveres fritt hos dekkforhandler)
 • Asbestholdige materialer
 • Våtorganisk - som matavfall osv
 • EE avfall (elektrisk og elektronisk avfall som forhandlere er pliktig til å ta imot), kuldemøbler(kjøl-frys)
 • Vinylbelegg, vinyllister som inneholder ftalater
 • Gips
 • Impregnert treverk
 • Isolasjon
 • Vinduer inneholdene PCB/Klorparafin prod. 1965-1990
 • Forurensede masser/betong

De fleste av disse fraksjoner kan du levere kostnadsfritt på din lokale avfallsplass.
Kastes spesialavfall i containeren blir du belastet med tilleggsavgift for spesialavfallet, utsortering og omlastning